Heden is den grootsten dag

'Nieuw'-Nederlands: Heden is de grootste dag

Heden is den grootsten dag,
Dat Christus opstond uit het graf,
's Morgens vroeg om dezen tijd
Tot vreugd der ganse christenheid.

Refrein (na ieder couplet):
Daarom, kommet daarom, stervelingen,
Alleluja, alleluja, laat ons zingen.

Samsons sterkte middernacht,
Hij, hij deed de poorten deinzen;
Christus door Zijn eigen kracht
Verrees! wie zal 't ontveinzen?

Jonas na drie dagen tijd
Van den walvis uitgespogen;
Christus tot der Joden spijt
Staat op! Ik wil 't geloven.

Valse reden uitgezocht;
O schande voor de Joden!
Die soldaten omgekocht
Lagen bij het graf als doden.

Drie Maria's metter spoed
Kwamen bij het graf met vrezen;
Tot haar sprak de Engel zoet:
Wien gij zoekt, die is verrezen.

Magdalena stond bij 't graf
Om zo bitterlijk te wenen;
Maar toen zij den tuinman zag,
Hare droefheid was verdwenen.

Christus in den duist'ren nacht
Is schitterend verrezen;
Heeft verbroken duivels-macht,
Komt, laat ons maar vrolijk wezen.

Pharao in dollen moed
Ging Israël vervolgen;
Door den stroom van Christus' bloed
Alle zonden zijn verzwolgen.

Pharao, gelijk als lood,
Is in de zee gebleven.
d'Overwinnaar van den dood
Is luisterrijk verschenen.

Als God verrees zo vol van glans,
Toen is de dood gestorven;
Verheugt u dan in Jesus' naam,
Het leven is verworven.

Eer aan den Vader en den Zoon!
Eer zij den Geest van Beiden!
Dat Hij ons genadig'lijk
In 't hemelrijk geleide.

PDF bestand om op te slaan en uit te printen (53 kb)

Website door Dinkel Systems